Po zakończeniu próby nowicjackiej Siostra ślubuje Bogu żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie zachowując klauzurę papieską. Pierwsze śluby Siostra składa na rok.  
Aktem tym zobowiązuje się wobec Boga i Kościoła do zachowania rad ewangelicznych oraz Reguły św. Klary, naszych Konstytucji i innych norm życia zakonnego.
Juniorat, który trwa ok pięciu lat przygotowuje Siostrę do wypowiedzenia swego definitywnego "TAK"Trójjedynemu Bogu i ostatecznego związania się z Zakonem. W dniu pierwszej profesji Siostra otrzymuje czarny welon i małą monstrncyjkę.

 

Profesja wieczysta kończy etap formacji początkowej. Po dobyciu przeważnie ośmioletniej próby Siostra Juniorystka  w  dniu wieczystych zaślubin podczas Mszy św.  wchodzi w oblubieńcze przymierze z Bogiem w Trójcy Jedynym.
Wyznaje tym samym wobec Kościoła, że życie łaski zapoczątkowane w niej na chrzcie św. pragnie odtąd dobrowolnie realizować w sposób radykalny i dojrzały. Jak w każdym przymierzu zobowiązania biorą na siebie obie strony. Warto wciąż na nowo uświadamiać sobie, że także Oblubieniec, któremu poświęcamy się całe zobowiązuje się do wierności i troski o nas.
Na znak tego przymierza zwanego  konsekracją, Siostra otrzymuje obrączkę i krzyż, który jest znakiem miłości Jezusa do niej, miłości mocniejszej niż śmierć.
Sam akt profesji poprzedzony jest uroczystą modlitwą całego kościoła - śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych. podczas którego Siostra modli się w postawie głębokiego uniżenia, zaufania i powierzenia się Bogu "leżąc krzyżem".

 

Formuła naszych ślubów składanych na ręce Przełożonej jest następująca:

 

 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

Ja, Siostra Maria …, otrzymałam łaskę od Pana, 
abym kierowana niezłomną wolą doskonalej zachowała Ewangelię na chwałę Bożą,
wobec zgromadzonych tutaj sióstr, w ręce twoje Wielebna Matko Mario…,
ślubuję żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości,
przez całe moje życie zachowując klauzurę papieską
według naszych konstytucji opartych na regule św. Klary
i zatwierdzonych przez Stolicę Świętą. 
Poświęcam całą siebie nieustającej adoracji Pana naszego Jezusa Chrystusa
w Przenajświętszym Sakramencie.

Dlatego całym sercem oddaję się tej rodzinie zakonnej,
abym pod działaniem Ducha Świętego,
za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi,
świętego Ojca naszego Franciszka, 
świętej Matki naszej Klary oraz z pomocą sióstr,
poświęciła się służbie Boga i Kościoła.

 

 

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19