Nowicjat rozpoczyna się obrzędem OBŁÓCZYN, podczas którego Postulantka ubierana jest w nową szatę - habit zakonny i otrzymuje nowe imię : siostra Maria .... .

Imię każdej Klaryski od Wieczystej Adoracji poprzedzone jest imieniem Maryi dla podkreślenia głębokiego przywiązania do Matki Bożej, które powinno charakteryzować każdą siostrę św. Klary. Z nowym imieniem Siostra otrzymuje też predykat - tajemnicę życia Jezusa, Jego Matki lub jakiegoś Świętego.

 

Nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy rok jest tzw. rokiem kanonicznym i odbywa się w ścisłej klauzurze.

Na tym etapie Siostra Nowicjuszka kontynuuje swą formację pod okiem Mistrzyni w odosobnieniu, ciszy i milczeniu, ucząc się trwania w łączności z Jezusem Hostią.

 

Nowicjat to czas poznania i zgłębiania życia kontemplacyjnego, które jest stałym wysiłkiem szukania zawsze i przede wszystkim Boga, trwania przy Nim myślą i sercem.

Podczas Nowicjatu Siostra przygotowuje się do złożenia trzech ślubów zakonnych i życia Radami Ewangelicznymi.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19