Istnieje pewien rodzaj młodości ducha, która nie przemija z czasem: wiąże się ona z tym, że na kolejnych etapach życia człowiek znajduje dla siebie nowe zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania. (VC70).
Zatem proces formacyjny nie sprowadza się jedynie do wstępnego etapu drogi. Formacja początkowa powinna zostać w w Siostrze utrwalona przez formację stałą, która sprawi, ze będzie ona podatna na wpływy formacyjne przez całe życie.

Z wieczystą profesją klaryska od Wieczystej Adoracji wchodzi w trwałe przymierze z Bogiem. To zobowiązuje do stałego dojrzewania w Chrystusie.

Nasza formacja permanentna dokonuje się we wspólnocie i przez wspólnotę, która nas wspiera i ubogaca w nowe wartości. Wpływa na odnowę osobistą każdej siostry i całej wspólnoty oraz utwierdza nas w wierności powołaniu i pozwala nam lepiej poznać nasze zadania.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19