Powołanie

Boży plan


Bóg objawia swój plan pomagając nam odkryć najgłębsze pragnienia naszego serca. Pragnień zaś mamy dużo i to na wielu, różnych poziomach. Jednak dopiero dotarcie do naszych najgłębszych pragnień, objawia nam nasze powołanie. I czy jest to małżeństwo, życie zakonne czy jakiekolwiek inne powołanie - jest to zawsze nasza własna, wyjątkowa droga odpowiedzi na miłość Boga. To może oznaczać konieczność porzucenia własnych pomysłów i planów, i zgodę na prowadzenie przez Niego.

Wśród wielu dróg, tak wielu, jak wielu jest ludzi, jest też nasza droga – powołanie do życia kontemplacyjnego w klauzurze opartego na Regule św. Klary z Asyżu i Konstytucjach naszego Zakonu.

Jak rozpoznać powołanie?

Szczere i pełne wolności otwieranie się na głos Boga jest najlepszą drogą do odkrycia jedynego i niepowtarzalnego planu dla życia każdego z nas – powołania.

Tylko w ciszy serca i dzięki łasce możemy usłyszeć co Bóg do nas mówi. Cisza jest ulubionym Bożym sposobem na wchodzenie w rozmowę z nami.

Jeśli poszukujesz swej drogi, proś Pana o łaskę rozpoznania i przychodź jak najczęściej do źródła Bożych łask. Proś także tych, którym ufasz o modlitwę za Ciebie.

Etapy formacji

Odpowiedzieć "tak" na Boże powołanie i osobiście troszczyć się o rozwój własnego powołania – oto niezbywalna powinność każdego powołanego, który musi otworzyć przestrzeń swojego życia na działanie Ducha Świętego i ofiarnie zaangażować się w proces formacyjny, przyjmując z wiarą pomoc ludzi, których daje mu Bóg i Kościół. Dla nas, klarysek, formacja jest procesem przyoblekania się w Chrystusa na franciszkańskiej drodze ewangelicznego życia.

Aspirat


Formacja podstawowa w Zakonie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji trwa od dnia, w którym kandydatka zostanie przyjęta do wspólnoty. W tym czasie może ona poznać przez osobiste doświadczenie, czy podjęta droga jest w jej przypadku rzeczywiście odpowiedzią na Boże wezwanie. Aspirantura jest czasem poprzedzającym rozpoczęcia postulatu. Kandydatka podczas aspiratu mieszka już w klauzurze.

Postulat


Jest to kolejny etap przygotowania do Nowicjatu, którym kandydatka rozpoczyna życie zakonne. Przedłużające się coraz bardziej oddalenie od domu, rodziny i znajomych jest dla niej okazją do dalszego rozpoznawania swego powołania. Na każdym etapie formacji początkowej Wspólnota wspiera kandydatkę swą modlitwą i siostrzaną życzliwością.

Nowicjat


Nowicjat rozpoczyna się obrzędem obłóczyn, podczas którego Postulantka ubierana jest w nową szatę – habit zakonny i otrzymuje nowe imię. Imię każdej Klaryski od Wieczystej Adoracji poprzedzone jest imieniem Maryi dla podkreślenia głębokiego przywiązania do Matki Bożej, które powinno charakteryzować każdą siostrę św. Klary. Z nowym imieniem Siostra otrzymuje też predykat – tajemnicę życia Jezusa, Jego Matki lub jakiegoś Świętego. Nowicjat trwa dwa lata. Pierwszy rok jest tzw. rokiem kanonicznym i odbywa się w ścisłej klauzurze. Na tym etapie Siostra Nowicjuszka kontynuuje swą formację pod okiem Mistrzyni w odosobnieniu, ciszy i milczeniu, ucząc się trwania w łączności z Jezusem Hostią. Nowicjat to czas poznania i zgłębiania życia kontemplacyjnego, które jest stałym wysiłkiem szukania zawsze i przede wszystkim Boga, trwania przy Nim myślą i sercem. Podczas Nowicjatu Siostra przygotowuje się do złożenia trzech ślubów zakonnych i życia Radami Ewangelicznymi.

Profesja


Po zakończeniu próby nowicjackiej Siostra ślubuje Bogu żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie zachowując klauzurę papieską. Zobowiązuje się wobec Boga i Kościoła do zachowania rad ewangelicznych oraz Reguły św. Klary, naszych Konstytucji i innych norm życia zakonnego. Pierwsze śluby składa się na rok. Juniorat, który trwa ok. pięciu lat, przygotowuje Siostrę do wypowiedzenia definitywnego "TAK" Trójjedynemu Bogu i ostatecznego związania się z Zakonem. W dniu pierwszej profesji Siostra otrzymuje czarny welon i małą monstrncyjkę. Profesja wieczysta kończy etap formacji początkowej. Po dobyciu przeważnie ośmioletniej próby Siostra Juniorystka w dniu wieczystych zaślubin wchodzi w oblubieńcze przymierze z Bogiem. Jak w każdym przymierzu zobowiązania biorą na siebie obie strony. Warto wciąż na nowo uświadamiać sobie, że także Oblubieniec, któremu poświęcamy się całe zobowiązuje się do wierności i troski o nas. Na znak konsekracji Siostra otrzymuje obrączkę i krzyż – znak miłości Jezusa, miłości mocniejszej niż śmierć.

Formacja stała


Istnieje pewien rodzaj młodości ducha, która nie przemija z czasem: wiąże się ona z tym, że na kolejnych etapach życia człowiek znajduje dla siebie nowe zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania (VC70). Zatem proces formacyjny nie sprowadza się jedynie do wstępnego etapu drogi. Formacja początkowa powinna zostać w w Siostrze utrwalona przez formację stałą, która sprawi, ze będzie ona podatna na wpływy formacyjne przez całe życie. Z wieczystą profesją klaryska od Wieczystej Adoracji wchodzi w trwałe przymierze z Bogiem. To zobowiązuje do stałego dojrzewania w Chrystusie. Nasza formacja permanentna dokonuje się we wspólnocie i przez wspólnotę, która nas wspiera i ubogaca w nowe wartości. Wpływa na odnowę osobistą każdej siostry i całej wspólnoty oraz utwierdza nas w wierności powołaniu i pozwala nam lepiej poznać nasze zadania.

Jak zostać klaryską?


Jeśli czujesz, że Bóg budzi w Twym sercu pragnienie oddania Mu Twego życia, aby żyć pod jednym dachem z Panem Jezusem wystawionym dzień i noc w Najświętszym Sakramencie, i jesteś zainteresowana naszym charyzmatem nieustannej adoracji oraz chcesz dzielić swe powołanie z nami – napisz, zadzwoń, albo po prostu przyjedź. Opowiemy Ci o naszym życiu, o powołaniu do szczególnej miłości Jezusa Eucharystycznego.

Skontaktuj się z nami