W encyklice „ Redemptor Hominis” Jan Paweł II pisze    min.: „ Nie wolno nam w naszym sposobie myślenia, praktykowania, przeżywania pozbawiać tego Sakramentu – zaiste Najświętszego – jego pełnych wymiarów, jego istotnego znaczenia. Jest on równocześnie Sakramentem – Ofiarą i Sakramentem – Komunią i Sakramentem – Obecnością”.


Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele /11/ naucza, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego i choć pobożność eucharystyczna powinna być skoncentrowana na tajemnicy Mszy świętej, to na niej się nie wyczerpuje. Sobór wzywa również do oddawania czci sakramentalnie obecnemu Chrystusowi poza Mszą świętą.


Choć chrześcijanie od samego początku otaczali Eucharystię najgłębszym szacunkiem, kult eucharystyczny poza Mszą świętą rozpoczął się dopiero w XII wieku. Wymóg adoracji Najświętszego Sakramentu pierwszy sformułował Sobór Trydencki na trzynastej sesji w 1551 roku.
W rozdziale IV dekretu o Najświętszym Sakramencie biskupi stwierdzają, że chleb i wino przestają istnieć po konsekracji. Zamiana tych substancji w substancję Ciała i Krwi Pana Jezusa jest nazwana przeistoczeniem. Zaproszenie katolików do adoracji stawało się, zatem logiczną konsekwencją tak sformułowanej przez biskupów wiary. Po Soborze Trydenckim ożywa adoracja.

XIX wieku powstają liczne zgromadzenia zakonne, których głównym zadaniem jest adorowanie Najświętszego Sakramentu. 
Powstają również świeckie bractwa, honorowe straże.


Pierwsza Eucharystyczna Straż Honorowa została brewem Stolicy świętej z dnia 8 maja 1897 roku zatwierdzona i agregowana do Arcybractwa Przenajświętszego Sakramentu przy kościele świętego Klaudiusza w Rzymie jako gałąź tego Arcybractwa.

Staraniem Matki Marii od Krzyża powstaje Bractwo Adoracji Dziękczynnej przy kościele i klasztorze we Lwowie   w 1879 roku, na założenie, którego udzielił ustnej zgody arcybiskup F.K. Wierzchlejski. Późniejsze starania Matki Marii o zafiliowanie powyższego bractwa do Arcybractwa w Rzymie i o jego kanoniczną erekcję niestety nie doszły do skutku.Przy naszym klasztorze – Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji – w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego od wielu lat grono gorliwych osób, kobiet i mężczyzn, należy do Eucharystycznej Straży Honorowej, i adorują obok Sióstr Klarysek wystawionego dniem i nocą eucharystycznego Chrystusa.


Eucharystyczna Straż Honorowa przy kościele św. Jerzego i Wojciecha została zatwierdzona dekretem erekcyjnym 19.03.2004 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza, i równocześnie został zatwierdzony jego statut.

Do dekretu erekcyjnego ks. Kardynał dołączył następujące błogosławieństwo: 
„ Niech Pan Bóg błogosławi i podtrzymuje to Stowarzyszenie swą nieskończoną miłością i łaską, aby było żywym znakiem komunii wiary, nadziei i miłości pośród rodzin naszej Archidiecezji”.

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19