Wy, Drogie Klaryski,

realizujecie naśladowanie Pana

w wymiarze oblubieńczym

odnawiając misterium 

płodnego dziewictwa

Dziewicy Maryi,

Oblubienicy Ducha Świętego,

kobiety spełnionej.

Zwiastowanie Pańskie

 

W Zwiastowaniu Maryja przez pełne pokory fiat przyjęła Bożego Syna, odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Jak pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, wolna i świadoma decyzja młodej dziewczyny z Nazaretu „zadecydowała od strony ludzkiej o spełnieniu się Bożej tajemnicy”.

 

 

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19