Życie modlitwy

 

Dla Klaryski od Wieczystej Adoracji duch modlitwy i sama modlitwa są głównym zadaniem i czynnością każdego dnia. 
Jej podporządkowywane są wszystkie inne czynności i zadania.


Staramy się stale zachowywać pełne franciszkańskiej radości skupienie wewnętrzne oraz milczenie zewnętrzne, które ułatwiają wewnętrzną i ustawiczną rozmowę z Bogiem. Takie życie staje się nieustanną modlitwą. 
Poświęcając życie w sposób szczególny modlitwie, cieszymy się przywilejem sprawowania całej Liturgii Godzin. Codziennie uczestniczymy w Najświętszej Ofierze. Eucharystia i Liturgia Godzin stanowią centrum naszego życia, naszych codziennych modlitw, prac i odpoczynku. 

Pragnąc nade wszystko zjednoczenia z Trójjedynym szukamy Jego Oblicza w modlitwie osobistej. W owym kontemplacyjnym spotkaniu z Panem, duch Jezusa prowadzi nas w głębię Bożego życia i woła w nas: „Abba, Ojcze!”.
Na modlitwę myślną, rozważanie przeznaczamy dziennie przynajmniej półtorej godziny. Sposób i metoda są pozostawione do indywidualnego wyboru. 

 

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19