Wieczysta Adoracja

Największym skarbem w każdym klasztorze klarysek od Wieczystej Adoracji jest oczywiście Najświętszy Sakrament. On jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Zostałyśmy pociągnięte przez miłość do Najśw. Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, by poświęcić całe swoje życie adoracji Najświętszej Eucharystii.

 

Wieczysta eucharystyczna adoracja w naszym zakonie polega z woli Założycieli na nieustannym dziękczynieniu. Matka Maria od św. Klary (Józefina Bouillevaux) ożywiona szczególnym natchnieniem Ducha Świętego, wybrała dziękczynienie jako nasz główny cel. Poruszona tekstem Ewangelii o dziesięciu trędowatych zakończonym słowami Pana: „...czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie pozostałych dziewięciu?”, napisała: „... Jeśli Jego sprawiedliwość znajduje ofiary, które poświęcają się na wynagrodzenie (...), czyż nie jest rzeczą słuszną, by Jego Miłość Eucharystyczna była uwielbiana przez nieustanne dziękczynienie?”

W tym duchu składamy Panu wieczną chwałę i przeżywamy radość w Jego Eucharystycznej Obecności.

 

Jak odbywa się adoracja? 
Bardzo prosto: trwamy na cichym, wewnętrznym dziękczynieniu. W ciągu dnia siostry adoratorki zmieniają się co godzinę, nocą natomiast co dwie godziny. Każdą godzinę adoracji rozpoczynamy z Maryją odmawiając przed Najśw. Sakramentem Hymn Magnificat, a po nim AKT ADORACJI, który wprowadza nas w uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Dalej już samo serce dyktuje siostrze adoratorce modlitwę pełną wdzięczności i uwielbienia Bożej Miłości.

 

Wielki Czwartek

 

Jezus umywa uczniom nogi. To jest Eucharystia:dotknąć człowieka, pozwolić na bliskość, nie bać się brudnych miejsc, w końcu obmyć je. Jezus, Mistrz i Pan służy i pochyla się przed swoimi uczniami.

 

 

 

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19