Naszym powołaniem jest nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeżeli chcesz, możemy modlić się także w Twoich intencjach – daj znać.

Wyślij intencję

św. Klara z Asyżu


Zakon klarysek istnieje od XIII w. U jego zarania stoi dwoje Świętych: Franciszek i Klara. Ich nawrócenie, życie i świadectwo wiary było znakiem czasu w Kościele. To, co dziś jest Zakonem Świętej Klary z Asyżu wyrasta zarówno z nadprzyrodzonego działania łaski, jak i z ludzkich decyzji.
Klara z Asyżu, będąc już dziewczyną osiemnastoletnią, nie chciała podejmować życia małżeńskiego. Pobożnie wychowana przez matkę, pragnęła poświęcić się dla Boga. Wkrótce, za wiedzą biskupa Asyżu, Franciszek zaproponował Klarze "pójście za Chrystusem".

Dowiedz się wiecej

Zapraszamy do włączenia się w Dzieło Duchowej Adopcji Sióstr naszej Wspólnoty zakonnej. My modlimy się za Ciebie, Ty również możesz nam pomóc.

Zaadoptuj Klaryski

Ostatnie wydarzenia

Intencje Mszy św. w roku 2018


Na progu Nowego Roku wysyłamy daty Mszy Świętych, które będą odprawiane w naszym kościele św. Wojciecha i św. Jerzego, by umożliwić uczestnictwo lub łączność duchową z nami.

Więcej

Życzenia w Narodzenie Pańskie


„Boże Narodzenie ma przede wszystkim smak nadziei… Bóg będąc w nas rozmiłowanym, przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogim i kruchym pośród nas, jako jeden z nas. Rodzi się w Betlejem, co oznacza „dom chleba”...

Więcej

Nasza Wspólnota utrzymuje się dzięki dobroci wielu, wielu naszych Przyjaciół. Osoby pragnące podzielić się swoimi dobrami materialnymi mogą przekazać ofiary na konto:


Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji

ul. Łukasińskiego 34
57-300 Kłodzko
PKO BANK POLSKI ODDZIAŁ I W KŁODZKU
Nr rachunku: 09 1020 5112 0000 7402 0055 4154
img01

"Szczęśliwy naprawdę ten, komu dane jest dostać się na świętą ucztę, aby przylgnąć całym sercem do Tego, którego piękność podziwiają nieustannie wszystkie błogosławione zastępy niebieskie."

—  św. Klara z Asyżu
img02

"Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości."

—  św. Jan Paweł II
img03

"Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował (...) grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali."

—  św. Augustyn
img04

"Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie."

—  św. Ignacy z Loyoli